Ředitelé

Ředitelé Třineckých železáren od založení

 

Do roku 1904 existovaly v Třinci 3 hutě a chemická laboratoř, z nichž každá měla samostatné nejnutnější technické vedení. Funkci vlastního vedení všech třineckých hutí vykonávala tehdy tzv. průmyslová správa Těšínské komory v Těšíně. Proto také vedoucí jednotlivých třineckých hutí v té době nebyli ve vlastním slova smyslu řediteli, ale spíše správci.

Walcherova huť    ( slévárna) 

Ludvik Oelwein          1837 -1842

František Kutscha      1843-1845

Jan Holeček              1845 - 1861

Robert Uhlig              1892- 1904

Huť Císaře Františka Josefa

Gustav Oelwein         1877 -1904

Hildegardina Huť

Ernest Schmidt          1877 - 1855

Robert Uhlig               1886- 1892

Julius Weber              1892 - 1902

Josef Schinger            1902 - 1904

Chemická Laboratoř

P.R.C Mertens            1886 - 1898

Antonín  Gwiggner       1898 - 1906

JEDNOTNÉ VEDENÍ ŽELEZÁREN

Dnem 1. 4. 1904 byly všechny dosud samostatné třinecké hutě sloučeny a vytvořeno společné vedení pro Třinecké železárny. Od tohoto roku funkci ředitelů vykonávali:

Robert Uhlig a August Zugger                            1904 -1906

Ing. Karel Poech                                                  1907 - 1919

Ing. Karel Kundl                                                    1919 - 1927

Ing. Jiří Thedrél                                                      1927 - 1935

Ing. Jaroslav Jičinský                                           1935 - 1938

Ing.Feliks Olszak                                                  1938 - 1939

Ing. Manfred Barfuss                                            1939 - 1940

Ing. Alfred Jellinghaus                                          1941 - 1943

Ing. Ferdinand   Rotter                                          1944

Dr. R.F. Graef                                                        1945

Ing. Jan Juranek                                                    1945 - 1946

Ing. Břetislav Pičman                                            1946 -1949

Dr. Ing. Oldřich Bohuš                                           1949 - 1951

Jan Bílek                                                                 1951

Oldřich Wrobel                                                        1951 -1955

Ing. Jan Pařik                                                          1955 -1963

Ing. Miroslav Boublik      CSc.                               1963 - 1980

Ing. Vladislav Raszka  CSc.                                   1981 -1990

Ing. Gustav Hojdysz CSc.                                       1990 -1996

Ing. Miroslav Doseděl                                             1996

Ing. Bronislav Cienciala                                          1996 -1997

Ing. Jiří Cienciala CSc.                                           1997 -2012

Ing. Jan Czudek                                                        2012 -