Mládež

V naší údržbě byl vždy vysoký stav mladých pracovníků a ti byli organizování v mládežnických organizacích

Do roku 1968 ČSM ( československý svaz mládeže)

1968 -70 SPM         ( svaz pracující mládeže)

1970 -1989  SSM   ( svaz socialistické mládeže)

Předsedové mládeže:  Koudela Gunter        

                                         Sliž Jan

                                         Kabiesz  Bedřich

                                         Grabovski Zdeněk

                                          Konderla Milan

Členové SSM v roce 1970

 

1 Vladislav Sikora 11 Libor Niemczik  21 Jan Staněk 31 Jan Retka
2 Zbigniew  Potysz  12 Karel Rajca  22 Kubik Jan ? 32 Vlastik Kubiček
3 Anna Josková 13 Bohuslav Mrozek 23 Pavel Koval 33 Ervín Mucha
4 Jiří Bajgar 14 Jan Marek 24 Josef Beneš 34 Tadeáš  Rusnok
5   15 Stanislav Fiedor 25 Zdeněk Gomolczyk 35 Antonín Szotkowski
6 Vladislav Szturc 16 Jan Orság 26 Milan Kantor 36 Václav Keler
7 Irena Szkanderová 17 Stanislav Byrtus 27 Alfred Karczmarczyk 37 Leopold Lipovski
8 Otto Bielesz 18 Jan Szkandera (junior) 28 * Santarius 38 Karel Milerski
9 Vilém Lasota 19 Gunter Koudela 29 Jan Supik 39 Oskar Przeczek
10 Jiří Motyka 20 Zdenka Tomoszková 30 Josef Wawracz 40 Ladislav Šimandl (ahojek)

 

1 Vladislav Martynek 14 František Velčovský 27 Jan Kaszperydes  40 Jaroslav Sikora
2 Jiří Szlauer 15 Vladislav Czudek 28 Jan Sliž 41 Jan Kaleta
3 Ladislav Wrabel  16 Jan Mizera  29 Bronislav Jasinski 42 Oto Pustovka
4 Ivan Kučera 17 Jan Stebel  30 Karel Židek  43 ing.Vladislav Sikora
5 Jaroslav Surma 18 Olda Klíma 31 Zbigniew Podlesný 44 Petr Wytrzens
6 Oskar Martinek 19 Lubomír Caputa 32 Bedřich Kabiesz 45 Karel Turoň
7 Emil Kohut 20 Ota Haltof 33 Tomáš Chlebík 46 Edita Novotná
8 Jan Fries  21 Zdislav Wania 34 Jan Skarabela  47 Vladislav Cienciala
9 Oto Kaluža 22 Madzia ? 35 Jan Foniok   48 Arnošt Sikora
10 Pavel Lištvan 23 Jan Křižánek 36 Josef Konderla 49 Vitězslav Mazal
11 Tadeasz Kotas 24 Boleslav Slivka 37 Pavel Haltof 50 Josef Ramsza
12 Eduard Turoň 25 Jan Czeczotka 38 Jan Nieboras 51  
13 Stanislav Klimas 26 Josef Buba 39 Ludvik Stařik  52 Marian Bilinski

Chata mládeže v Komorní Lhotce je po 20 letech v devastovaném stavu. Jako majitel je na katastru nemovitostí zapsána ZO SSM oblasti 3

Foto níže je stav před rokem.

V roce 1972 měl mládežnický kolektiv soudruha Jiřího Havla víkend na chatě.

Tak jako mnozí.

Na snímku zleva: Potysz Zbycho , Vedoucí kolektivu Havel Jiří, Mrozek Jan a jeho slečna, Lipovski Leopold, chybí Jenda Křižánek je dole.